Πέμπτη, 30 Ιουλίου

8:30-9:00 Εγγραφές

9:00-9:15 'Εναρξη

9:15-10:15 Κεντρική ομιλία: Αναζήτηση και Ανάλυση Εμπλουτισμένων Χωρικών Δεδομένων

Νίκος Μαμουλής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν φέρει σε διαθεσιμότητα τεράστιο όγκο νέων και περίπλοκων μορφών δεδομένων. Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν κατά κόρον έξυπνες συσκευές με δυνατότητες συλλογής δεδομένων και είναι πρόθυμοι να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν τα δεδομένα αυτά. Η πολυπλοκότητα των δεδομένων επιτρέπει νέους τρόπους αναζητήσης και ανάλυσής τους, προς την εξυπηρέτηση απλών χρηστών αλλά και οργανισμών ή εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών έρευνά μας εστιάζει στη διαχείριση και ανάλυση γεω-χωρικών δεδομένων, τα οποία είναι εμπλουτισμένα με ή σχετίζονται με πρόσθετους τύπους πληροφοριών, όπως σχόλια ή ετικέττες σε μορφή κειμένου και χρήστες κοινωνικών δικτύων. Μία πηγή τέτοιων δεδομένων είναι σημεία ενδιαφέροντος σε χάρτες τα οποία είναι εμπλουτισμένα με ετικέτες, ιστοσελίδες, και σχόλια από χρήστες που τα επισκέπτονται. Σε αυτή την ομιλία, θα παρουσιάσω μερικά από τα αποτελέσματά μας σε αυτή την κατεύθυνση. Η κύρια έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές που συνδυάζουν χωρικά δεδομένα είτε με κοινωνικά δίκτυα είτε με πληροφορία σε μορφή κειμένου. Θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν σύσταση και ομαδοποίηση τοποθεσιών σε γεω-κοινωνικά δίκτυα, χωρο-κειμένικές συνενώσεις και επερωτήσεις κορυφογραμμής, και σύσταση επερωτήσεων με επίγνωση τη θέση του χρήστη.

10:15-10:45 Καφές

10:45-12:30 Συνεδρία 1: Cloud and distributed applications

Συντονιστής: Ηρόδοτος Ηροδότου

 • Κλιμάκωση Μεθόδων Αντικατάστασης Ελλειπουσών Τιμών σε Μεγάλο Όγκο Δεδομένων (Πυθία έναντι Godzilla). Christos Anagnostopoulos, University of Glasgow, Peter Triantafillou, University of Glasgow. [PDF]
 • PANIC: Μοντελοποίηση της απόδοσης εφαρμογών πάνω από εικονικούς πόρους. Ioannis Giannakopoulos, CSLab, NTUA, Dimitrios Tsoumakos, Ionian University, Nikolaos Papailiou, NTUA, Nectarios Koziris, NTUA. [PDF]
 • Αυτοματοποιημένη, ελαστική διαχείριση NoSQL συστημάτων σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών για διαφορετικά είδη φόρτου εργασίας. Evie Kassela, NTUA, Christina Boumpouka, Ioannis Konstantinou, Nectarios Koziris, NTUA. [PDF]
 • Προ-ανάκτηση Ραδιοχαρτών για Πλοήγηση σε Εσωτερικούς Χώρους επί Δίκτυου Wi-Fi Διακοπτόμενης Συνδεσιμότητας. Andreas Konstantinidis, University of Cyprus, Georgios Chatzimilioudis, University of Cyprus, Giannis Evagorou, Imperial College London, Demetris Zeinalipour, University of Cyprus, Panos Chrysanthis, University of Pittsburgh. [PDF]

12:30-14:00 Ελαφρύ Γεύμα

14:00-15:30 Συνεδρία 2: Demonstrations

Συντονιστής: Χαρίδημος Κονδυλάκης

 • Έξυπνος χρονοδρομολογητής ροών εργασιών ανάλυσης μεγάλων δεδομένων σε πολλαπλές μηχανές. Katerina Doka, NTUA, Nikolaos Papailiou, NTUA, Dimitrios  Tsoumakos, Ionian University, Christos   Mantas, NTUA, Nectarios Koziris, NTUA. [PDF]
 • MoDisSENSE: Κατανεμημένη Πλατφόρμα Επεξεργασίας Κειμένων και Χωρο-χρονικών Δεδομένων από Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης. Ioannis Mytilinis, NTUA, Ioannis Giannakopoulos, NTUA, Ioannis Konstantinou, Katerina Doka, NTUA, Dimitrios Tsitsigkos, Manolis Terrovitis, Lampros Giampouras, Nectarios Koziris, NTUA. [PDF]
 • CELAR: Διαχείριση και Σχεδιασμός Ελαστικών Εφαρμογών σε Υπολογιστικά Νέφη. George Pallis, University of Cyprus, Marios Dikaiakos, University of Cyprus, Demetris Trihinas, University of Cyprus, Athanasios Foudoulis, University of Cyprus, Nicholas Loulloudes, University of Cyprus, Demetris Antoniades, University of Cyprus, Ioannis Konstantinou, National Technical University of Athens, Ioannis Giannakopoulos, National Technical University of Athens, Nikolaos Papailiou, National Technical University of Athens, Christos Mantas, National Technical University of Athens, Nektarios Koziris, National Technical University of Athens, Dimitrios Tsoumakos, Ionian University. [PDF]
 • CE-Storm: Εμπιστευτική ελαστική επεξεργασία ροών δεδομένων. Nick Katsipoulakis, University of Pittsburgh, Cory Thoma, University of Pittsburgh, Eric Gratta, University of Pittsburgh, Alexandros Labrinidis, University of Pittsburgh, Adam Lee, University of Pittsburgh, Panos Chrysanthis, University of Pittsburgh [PDF]
 • Anyplace: Μια Πληθοποριστική Υπηρεσία Πληροφορίας Εσωτερικών Χώρων. Kyriakos Georgiou, University of Cyprus, Timotheos Constambeys, University of Cyprus, Christos Laoudias, University of Cyprus, Lambros Petrou, University of Oxford, Georgios Chatzimilioudis, University of Cyprus, Demetris Zeinalipour, University of Cyprus. [PDF]

15:30-16:00 Καφές

16:00-17:15 Συνεδρία 3: Data analytics and privacy

Συντονιστής: Γιώργος Παπαδάκης

 • Επερωτήσεις σε Πιθανοτικές Βάσεις με Μη-Ενωμένα Αντικείμενα. Ekaterini Ioannou, Technical University of Crete, Minos Garofalakis, Technical University of Crete. [PDF]
 • Ανάλυση Δικτυακών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας χρησιμοποιώντας το Datix. Dimitrios Sarlis, NTUA, Nikolaos Papailiou, NTUA, Ioannis Konstantinou, Georgios Smaragdakis, MIT CSAIL, Nectarios Koziris, NTUA. [PDF]
 • Ανωνυμοποίηση Συλλογών Δενδρικών Δεδομένων. Olga Gkountouna, NTUA, Manolis Terrovitis [PDF]

Παρασκευή 31 Ιουλίου

9:00-10:15 Συνεδρία 4: RDF

Συντονιστής: Κώστας Στεφανίδης

 • RDF Digest: Αποδοτική Περίληψη Βάσεων Γνώσεων RDF/S, Georgia Troullinou, ICS-FORTH, Haridimos Kondylakis, ICS-FORTH, Evangelia Daskalaki, ICS-FORTH, Dimitris Plexousakis, ICS-FORTH [PDF]
 • Μια Προσέγγιση για την Επαυξητική Εξαγωγή Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων σε RDF Γράφους, Nikolaos Konstantinou, NTUA, Dimitrios-Emmanuel Spanos, National Technical University of Athens, Dimitris Kouis, National Technical University of Athens, Nikolas Mitrou, National Technical University of Athens [PDF]
 • Ένα Αποτελεσματικό Σχήμα Κωδικοποίησης για Χωρικά RDF Δεδομένα, John Liagouris, NTUA Nikos Mamoulis, HKU Panagiotis Bouros, Humboldt University Berlin, Manolis Terrovitis. [PDF]

10:15-10:45 Καφές

10:45-12:00 Συνεδρία 5: Queries processing and summaries

Συντονιστής: Δημήτρης Σκούτας

 • Αναζήτηση προϊόντων μέγιστης ποικιλότητας με τη χρήση προτιμήσεων των χρηστών, Orestis Gkorgkas, NTNU, Akrivi Vlachou, Athens University of Economics and Business, Christos Doulkeridis, University of Pireaus, Kjetil Nørvåg, NTNU [PDF]
 • Ποικίλες και Αναλογικές Περιλήψεις Αντικειμένων Μεγέθους-l για Αναζητήσεις με Λέξεις Κλειδιά. Georgios Fakas, HKUST, Nikos Mamoulis, HKU [PDF]
 • Περιλήψεις κατανεμημένων ροών δεδομένων σε κυλιόμενα παράθυρα, Odysseas Papapetrou, Technical University of Crete, Minos Garofalakis, TUC, Antonios Deligiannakis, Technical University of Crete [PDF]

12:00-13:30 Ελαφρύ Γεύμα

13:30-14:45 Συνεδρία 6:  Graphs and applications

Συντονιστής: Γιώργος Παπαστεφανάτος

 • Ωθώντας τη Συμπίεση Γράφων στα Όριά της, Panagiotis Liakos, University of Athens, Katia Papakonstantinopoulou, University of Athens, Michael Sioutis, Université Lille-Node de France, CRIL-CNRS [PDF]
 • Επικεντρωμένη Ομαδοποίηση και Εύρεση Εκτόπων (outliers) σε Μεγάλους Πολυδιάστατους Γράφους, Bryan Perozzi, Stony Brook University, Leman Akoglu, Stony Brook University, Patricia Iglesias Sánchez Karlsruhe Institute of Technology, Emmanuel Müller, Karlsruhe Institute of Technology [PDF]
 • Οπτικοποίηση Πληροφοριακών Οικοσυστημάτων, Efthymia Kontogiannopoulou, Petros Manousis, Panos Vassiliadis, Univ. Ioannina [PDF]

14:45-15:15 Καφές

15:15-16:45 Συνεδρία 7: Social networks

Συντονιστής: Μανώλης Τερροβίτης

 • Επιβλεπόμενο Meta-Blocking, George Papadakis, University of Athens, George Papastefanatos, IMIS, "Athena" RC, Georgia Koutrika, HP Labs [PDF]
 • Βελτίωση της Συνδετικότητας Κοινωνικών Γράφων μέσω Πρόσθεσης Ακμών Συντόμευσης, Manos Papagelis, University of Toronto [PDF]
 • Διαμέριση κοινωνικών γράφων με πολλαπλά κριτήρια σε πραγματικό χρόνο: Μια προσέγγιση βασισμένη στη Θεωρία Παιγνίων, Nikos Armenatzoglou, HKUST, Huy Pham, USC, Vasilis Ntranos, USC, Dimitris Papadias, HKUST, Cyrus Shahabi, USC [PDF]
 • Υπολογισμός του μεγίστου στοιχείου με συστήματα πληθοπορισμού, Aris Anagnostopoulos,  Sapienza University of Rome, Luca Becchetti, Sapienza University of Rome, Adriano Fazzone, Sapienza University of Rome, Ida Mele,    Max Planck Institute for Informatics, Matteo Riondato Stanford University [PDF]

17:00-18:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

“The Beckman Database Research Self-Assessment Meeting”

Συντονιστές:

Γιάννης Ιωαννίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Καρράς, Skoltech

Μέλη:

Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηρόδοτος Ηροδότου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αλέξανδρος Λαμπρινίδης, University of Pittsburgh

Παναγιώτης (Πήτερ) Τριανταφύλλου, University of Glasgow

19:45 Δείπνο Συμποσίου @ "Κήπος του Μουσείου", Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα, τηλ: 2108833225