Πρόεδρος: Γιάννης Κωτίδης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, kotidis at aueb dot gr, http://pages.cs.aueb.gr/~kotidis/

Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος: Ακριβή Βλάχου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, avlachou at aueb dot gr, http://www.idi.ntnu.no/~vlachou/

Επιτροπή Προγράμματος:

Βασίλης Χριστοφίδης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αντώνιος Δεληγιαννάκης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αλέξης Δελής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χρήστος Δουλκερίδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Βαγγέλης Χρηστίδης, University of California, Riverside
Βάνα Καλογεράκη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιώτης Καρράς, Skoltech
Γιώργος Κόλλιος, Boston University
Μανόλης Κουμπαράκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αλέξανδρος Λαμπρινίδης, University of Pittsburgh
Νίκος Μαμουλής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ευαγγελία Πιτουρά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γιάννης Θεοδωρίδης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Δημήτριος Τσουμάκος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βασίλης Βασσάλος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ, Πανεπιστήμιο Κύπρου