Προθεσμία υποβολής εργασιών: 22 Απριλίου 2015

Γνωστοποίηση αποδοχής: 25 Μαΐου 2015

Προθεσμία υποβολής τελικής έκδοσης: 1 Ιουνίου 2015

Διεξαγωγή συμποσίου: 30-31 Ιουλίου 2015